logo

Langhuset ved Kroppedal

Langhus ved Kroppedal

Langhuset

I Vestskoven har man fundet spor efter i alt fem langhuse fra vikingetiden. I 1994 fandt man det største, som er 30 m langt og der har været ca. 200 munder tag.

Gården er fra yngre germansk jernalder og har været der i den tidlige vikingetid i begyndelsen af 800-tallet.v Denne bondegård bestod ud over langhuset også af 2-3 mindre bygninger, som kan have fungeret som lader, værksteder eller forrådshuse.

I forhold til langhusets størrelse, har der formodentlig boet en velstillet bondefamilie på gården. Og det var almindeligt i vikingetiden, at husdyrene boede i den østlige ende af huset. Dog er der ikke fundet spor efter kvægbåse i dette langhus.

Man har valgt at markere langhuset med stolper. Hvide stolper viser, hvor husets vægstolper har været. Med lys gråblå er markeret indgangen. Gråblå stolper inde i huset, viser hvor stolperne, der bar taget har været. De spredte stolper inde i huset er malet hvide. Disse kan muligvis have været til skillerum.

Området

Siden år 4000 f.v.t. er skov blevet ryddet til agerbrug og græsning. I vikingetiden har man kunne se ud over et stort område. Det er et perfekt sted til en bondegård, da der er god fed landbrugsjord og engområder til kreaturerne. Man har kunne se om naboer eller andre nærmede sig området, og der er kun få km til nærmeste sejlbare vandløb, Store Vejleåen. Herfra er der 9 km vandvej til Køge Bugt.

Adgang

Oldtidsmindet ligger nær ved gården Kroppedal, hvor Kroppedal Museum holder til.
Nær ved oldtidsmindet er en parkeringsplads. Hvis man kører af Snubbekorsvej og drejer nordpå af Ole Rømers vej, så vil Kroppedals Alle, en grusvej, være på ens venstre hånd lige efter byskiltet.
På grusvejen passerer man først en naturbørnehave inden parkeringspladsen dukker op på venstre hånd.
Herfra kan man gå til langhuset, ved at krydse førnævnte vej og forsætte ca. 100 meter ind i krattet til en lysning. Der kan være lidt sumpet undervejs, og adgangen er ikke handicapvenlig.

One thought on “Langhuset ved Kroppedal”